Mark­ar­be­ten och anlägg­nings­jobb

Sta­bilt & snyggt till rätt pris

Vi ger dig en väl utförd markentreprenad till rätt pris och levererar kalkyler och tidplaner som faktiskt går att lita på. I tajta projekt ska du kontakta oss tidigt i processen så att vi kan hjälpa dig hitta smarta lösningar som gör arbetet mer kostnadseffektivt.

När du anlitar MARK får du alltid ett snyggt och prydligt resultat, oavsett om det handlar om anläggning av ett nytt bostadsområde, schaktning av ett dike, nya planteringsytor eller en stenläggning.

Mark­ar­be­ten

Markarbeten och markentreprenader blir väldigt mycket enklare att genomföra tillsammans med erfaret och kunnigt yrkesfolk. Vi gör markarbeten och grundläggning för industribyggnader, kommersiella fastigheter, flerbostadshus och småhus.

Hos oss arbetar skickliga människor som sätter i en stolthet i att göra ett bra jobb och att lösa de problem som eventuellt dyker upp på vägen, avsett om det handlar om schaktning, pålning, ledningsarbeten, dränering, vatten och avlopp eller markplanering.

Grund­lägg­ning, arme­ring och betong

När markarbetena är klara tar vi oss gärna an grundläggningen för din nya fastighet eller utbyggnad och ser till att allt blir rätt och riktigt utfört.

Just när det gäller grundläggning, armering och betong är det klokt att anlita en rutinerad samarbetspartner för att arbetet ska löpa på smidigt och för att få korrekt dimensionerad armering som varken blir onödigt dyr eller otillräcklig. Kontakta oss gärna för mer information.

Läs mer >

Fin­pla­ne­ring

Vi gillar finplaneringen som ofta blir pricken över i när det gäller utemiljön. En fin plattläggning, stödmurar, en välmående gräsmatta eller frodiga buskage – ska resultatet bli bra går det inte att fuska för mycket.

Här har du god hjälp av våra stensättare, grävmaskinister och trädgårdsmästare som har en bra blick och känsla för slutresultatet. Vi offererar gärna utifrån den budget som finns avsatt och kan föreslå alternativa lösningar i olika prisklasser.

Läs mer >

Lands­ca­ping

En utemiljö som lyfter byggnaden behöver inte vara dyr att åstadkomma. Till största delen handlar det om vilja och en dos kreativitet. Här kombinerar vi vår kunskap om markarbeten, finplanering och växtlighet för att skapa mesta möjliga effekt inom den givna budgeten.

Läs mer >

Pålit­liga mark­ar­be­ten till rätt pris?

Vi ger dig förutsägbara projekt utan onödiga ÄT:or.
Kontakta oss med din förfrågan!

Mark­ar­be­ten

 • Asfaltering och linjemarkering
 • Stenläggning och murar
 • Planteringar
 • Belysning
 • Parkbänkar och lekplatser
 • etc

Läs mer >

Grund­lägg­ning

 • Pålning
 • Schaktning
 • Husgrunder
 • Vatten och avlopp
 • Ledningsarbeten
 • etc

Läs mer >

Fin­pla­ne­ring

 • Asfaltering och linjemarkering
 • Stenläggning och murar
 • Planteringar
 • Belysning
 • Parkbänkar och lekplatser
 • etc

Läs mer >