BRF-tjäns­ter

Spe­ci­a­li­se­rad ser­vice för din bostads­rätts­för­e­ning

Vi erbju­der allt från eko­no­misk för­valt­ning av din för­e­ning till fas­tig­hets­sköt­sel och hjälp med instal­la­tion av sol­cel­ler och laddstol­par. Efter många års arbete för bostads­rätts­för­e­ningar har vi job­bat upp en bra för­stå­else för vilka utma­ningar en sty­relse kan stå inför och vad som är vik­tigt för triv­seln för de boende.

Större triv­sel i för­e­ningen

Att den dag­liga sköt­seln fun­ge­rar bra är en för­ut­sätt­ning för att ni som bor i för­e­ningen ska känna triv­sel och säker­het. Lika vik­tigt är det att det som går sön­der snabbt lagas, oav­sett om det är belys­ningen på går­den, tvätt­ma­ski­ner som krång­lar eller stopp i avlop­pet i någons kök.

Mins­kad arbets­börda för sty­rel­sen

Hos oss kan ni få hjälp med allt från ekonomi och juridik till jour, felanmälan och underhållsplaner för fastigheten. Vårt mål är att underlätta för er i styrelsen genom att se till att små problem inte växer sig stora och genom att se till att ni har rätt underlag för att kunna fatta bra beslut.

Per­son­lig brf-eko­nom

När du väljer oss som leverantör för er ekonomiska förvaltning får ni en personlig brf-ekonom som sköter er bokföring, upprättar årsbokslut och hanterar avgifter och lokalhyror. Alla dokument som rör föreningens ekonomi läggs upp i MARK-portalen där den senaste informationen alltid finns tillgänglig. Självklart hjälper vi även till med eventuell inkassohantering och juridiska frågor som kan uppkomma.

Triv­sam och prak­tisk ute­miljö

Hos oss på MARK hittar du också kompetenta människor som hjälper er skapa utemiljöer som både fungerar praktiskt och skapar trivsel för de boende.

Våra trädgårdsmästare och markarbetare fixar allt från trädplantering och perennrabatter till marksten och lekutrustning. Vi utgår från föreningens läge, förutsättningar och vad ni som bor i föreningen har som största önskemål.

Städ­ning

Att det är rent och snyggt i trapphus, tvättstugor och andra gemensamma utrymmen bidrar till nåde trivsel och trygghet i föreningen. 

Vår städpersonal ser till att ni får det skinande rent så att smuts i trappen inte grusar grannsämjan i onödan. 

Reno­ve­ring och under­håll

På MARK har vi förutom brf-ekonomer och ett helt gäng fastighetsskötare också kollegor som jobbar med markarbeten, byggprojekt och installationer av olika slag. Vi kan därför ordna med det mesta ni i föreningen vill få gjort.

Våra fastighetsutvecklare hjälper er sätta en underhållsplan och beräkna vilka avsättningar som behövs till underhållsfonden.

Vårt BRF-erbju­dande omfat­tar

  • Fastighetsskötsel inne och ute
  • Lokalvård
  • Felanmälan
  • Utformning av utemiljö
  • Ekonomisk förvaltning
  • Fastighetsjour kvällar och helger
  • Teknisk förvaltning
  • Underhållsarbeten
  • Byggprojektledning
  • Energioptimering

Behö­ver din för­e­ning också en pålit­lig part­ner?

Vi gillar brf:er och förstår hur hela din förening fungerar.
Boka ett styrelsebesök eller begär en offert direkt!

Våra BRF-tjäns­ter

Eko­no­misk för­valt­ning

Hos oss får du en kontaktperson som är huvudansvarig för er förening och som lär känna er och era specifika förutsättningar. Vi finns nära dig!

Läs mer >

Fas­tig­hets­sköt­sel invän­digt

Vi gör fastighetsägandet lättare genom att ta hand om hela inre skötseln av din fastighet: från felanmälan, reparationer och underhåll till besiktningar och driftsoptimering. Vi är din problemlösare på plats!

Läs mer >

Fas­tig­hets­sköt­sel utvän­digt

Med en välskött utemiljö ökar trivsel och säkerhet i och runt dina fastigheter. Våra fastighetsskötare och trädgårdsmästare tar hand om både hårda ytor och växtlighet och lämnar ett prydligt och prunkade resultat efter sig

Läs mer >

Lokal­vård och trapp­städ­ning

Fräscht och rent i trapphus och andra gemensamma utrymmen gör underverk för trivseln i huset. 

Vi ger er bra städning till rätt pris!

Tek­nisk för­valt­ning

Du kan avlasta din egen tekniska förvaltning genom att anlita oss för det ni helst slipper göra själva – eller outsourca den helt – beroende på vad som fungerar bäst. Vi har flexibla tjänster som vi anpassar för varje fastighet och fastighetsägare.

Läs mer >

Byggser­vice

Det vi kallar byggservice passar för alla mindre bygg- och renoveringsprojekt. Våra snickare kommer i tid, gör det som ska göras, städar och plockar rent efter sig. Som det ska vara!

Läs mer >

Ener­gi­op­ti­me­ring

Med vår hjälp kan ni ta ett helhetsgrepp över er elförbrukning, hitta energitjuvar och sänka elförbrukningen med upp till 20%.

Läs mer >

Grön fas­tig­hets­sköt­sel

När du väljer våra gröna tjänster hjälper vi dig till ett hållbart, klimatsmart och miljövänligt fastighetsägande. Vår gröna fastighetsservice omfattar alla tjänster du behöver för att ta hand om din fastighet.

Läs mer >

Laddstol­par

När allt fler kör elbil ökar efterfrågan på laddningsmöjligheter, både hemma och på jobbet. Vi hjälper er att få laddboxar eller laddstolpar på plats.

Läs mer >