Om oss

MARK startades 1989 som ett rent markentreprenadföretag. Det är därifrån vårt namn kommer. Idag är omfattar verksamheten betydligt mer än så, men namnet och logotypen har vi behållit. Det var under det namnet som vi gjorde oss kända som en kunnig och kompetent leverantör och det är något vi vill behålla.

En kun­nig och omtänk­sam leve­ran­tör

Idag är vi över 100 medarbetare som säkerställer att vi levererar rätt tjänster, med rätt kvalitet och i rätt tid till alla våra kunder. Vi finns i Västerås, Eskilstuna, Örebro, Enköping, Strängnäs och Köping. Vissa av våra kunder har varit med sedan början av 1990-talet.

När du anlitar MARK vet du att du kommer få tjänster av bra kvalitet, i rätt tid och på det sätt vi kommit överens om. Vi är måna om att göra rätt för oss.

 

Våra vär­de­ringar

Vi tycker att var och en ska göra rätt för sig. Därför är vi måna om att alltid utför vårt arbete korrekt, men också att det är rätt åtgärder som blir utförda, oavsett om det gäller markarbeten, fastighetsskötsel eller något annat. Vi ger dig råd du kan lita på.

Alla de som jobbar hos oss får en riktig lön, avtalsenliga arbetstider och en god, säker arbetsmiljö. Vi fuskar vare sig med skatter eller bidrag för vi tycker att alla ska göra rätt för sig samhället.

Som kund ska du känna att vi är en leverantör som ser till dina intressen. Vi tror att det kommer att göra dig till en nöjd kund som väljer att fortsätta anlita oss.

Vi gör rätt – för dig.

Verk­sam­he­ter vi stöt­tar

Vi bidrar med sponsring och bidrar till många olika föreningar och organisationer som vi tycker har ett gott syfte.

I några fall stöttar vi individuella lag inom föreningen.

Vill du jobba hos oss?

Hos oss finns både fasta tjänster och säsongsarbete. Eftersom vår verksamhet växer och utvecklas finns varje år många lediga tjänster att söka.

Läs mer om att jobba hos oss >

Mark­ar­be­ten

 • Markarbeten
 • Husgrunder
 • Schaktning
 • Asfalt & marksten
 • Finplanering
 • Landscaping
Läs mer >

Fas­tig­hets­ser­vice

 • Fastighetsskötare
 • Servicetekniker
 • Driftsoptimering
 • Underhållsplan
 • Snöröjning
 • Byggservice
Läs mer >

BRF-tjäns­ter

 • Ekonomisk förvaltning
 • Fastighetsskötsel & städning
 • Servicetekniker
 • Utemiljö & trivsel
 • Snöröjning
 • Underhållsplan
Läs mer >