Ener­gi­op­ti­me­ring av fas­tig­he­ter

Med vår hjälp kan ni ta ett helhetsgrepp över er elförbrukning, hitta energitjuvar och installera solceller för produktion av egen, 100 % förnybar el.

Ener­gikart­lägg­ning – första ste­get för att minska elkost­na­derna

Energikartläggningen utförs av våra tekniska fastighetsförvaltare. Här går vi igenom fastighetens värmesystem, ventilation, belysning, klimatskal och om det finns möjlighet till undermätning och solel.

Vi analyserar historisk förbrukning och variationer över olika tidsperioder för att identifiera nyckeltal som kan användas som utgångspunkt för framtida energioptimering. Förslag till åtgärder som kan minska elförbrukning och kostnader följer sedan som en naturlig del.

Ener­gi­op­ti­me­ring – ger ofta 20 % lägre elför­bruk­ning

Energioptimering av en fastighet innebär att vi föreslår och genomför olika åtgärder för att minska energi- och elförbrukning. De flesta åtgärder går att genomföra utan att de påverkar bekvämligheten för de som bor eller arbetar i fastigheten till det sämre.

Ofta går det att minska elförbrukningen med 15–20 % för en genomsnittlig bostadsfastighet som inte redan energioptimerats.

Sol­cel­ler för pro­duk­tion av egen el

Med solceller kan ni producera egen el till fastigheten och minska kostnaderna för köpt el.  Många flerbostadshus, industri- och kontorsbyggnader lämpar sig väl för installation av solceller. Moderna paneler ger stort energiutbyte och med stigande elpriser sjunker återbetalningstiden på din investering.

Läs mer >

Ener­gi­op­ti­mera dina fas­tig­he­ter för mins­kade elkost­na­der

Energioptimering förbättrar inte bara din fastighetsekonomi, den bidrar också till minskad klimatpåverkan. Kontakta oss för mer information!

Vi gör också:

Tek­nisk för­valt­ning

Du kan avlasta din egen tekniska förvaltning genom att anlita oss för det ni helst slipper göra själva – eller outsourca den helt – beroende på vad som fungerar bäst. Vi har flexibla tjänster som vi anpassar för varje fastighet och fastighetsägare.

Läs mer >

Laddstol­par

När allt fler kör elbil ökar efterfrågan på laddningsmöjligheter, både hemma och på jobbet. Vi hjälper er att få laddboxar eller laddstolpar på plats.

Läs mer >