Kon­takt

Välkommen att höra av dig till oss på MARK! Vi svarar gärna på dina frågor, anlägger din grund, sopar din gata eller byter din trasiga lampa. 

Vil­ken avdel­ning söker du?

Är du mäklare?  Efterfråga mäklarbild här

Vi är flera bolag i koncernen. För att du ska få betalt i rätt tid är det viktigt att du som leverantör skickar dina fakturor till rätt e-postadress.

MARK Entreprenad: faktura.me@markbolagen.se
MARK Fastighet: faktura.mf@markbolagen.se

MARK Södergren & Flink: faktura.msf@markbolagen.se
Södergren & Flink Fastigheter: faktura.sff@markbolagen.se
Quick Crown: faktura.qc@markbolagen.se
MARK Kv Högspänningen: faktura.mkvh@markbolagen.se

Mälarkonstruktion: faktura.mk@markbolagen.se
Mälarsmide:  faktura@malarsmide.se

MARK Väs­terås

021-475 65 00

MARK
Elektrodgatan 2A
721 37 Västerås

info@markbolagen.se

MARK Eskilstuna

016-542 14 00

MARK
Fraktgatan 2
633 47 Eskilstuna

info@markbolagen.se

MARK Redo­vi­sarna

016-12 66 10

MARK Redovisarna
Rademachergatan 8
632 19 Eskilstuna

info@redovisarnaab.se

Fas­tig­hets­tjäns­ter

Den­nis Per­nell

Försäljningschef

070-416 09 61

Astrid Söder­gren

Kundansvarig

070-416 09 66

Erik Hem­lin

Avdelningschef yttre skötsel

070-416 06 43

Peter Eriks­son

Arbetsledare / kundansvarig

070-416 09 67

Anders Lar­s­son

Avdelningschef inre skötsel och fastighetsutveckling

070-416 06 42

Jona­tan Jern­dahl

Arbetsledare inre fastighetsskötsel

070-416 07 49

Vero­nica Lind­blad

Administratör och ansvarig lokalvård

070-416 07 31

Eko­no­misk för­valt­ning

Linda Lind­berg

Chef ekonomisk förvaltning

070-416 07 63

Maria Lilja

Bostadsrättsekonom

070-416 07 38 

Kristina Fern­ström

Bostadsrättsekonom

070-416 09 68

Tilda Bylund Che­rif

Bostadsrättsekonom

070-416 06 48

Sofia Sköld

Bostadsrättsekonom

070-416 07 67

Elin Lar­ses

Bostadsrättsförvaltare

070-416 07 43

Marie Hising

Bostadsrättsförvaltare

070-416 09 63

MARK Redo­vi­sarna

Linda Lind­berg

Chef ekonomisk förvaltning

070-416 07 63

Anna Eriks­son

Teamledare Bostadsrättsekonom

070-367 07 24

Gunilla Ramquist

Bostadsrättsekonom

070-416 06 20

Ann-Viol Hertze

Bostadsrättsekonom

070-299 52 16

Diane Anders­son

Bostadsrättsekonom

070-416 06 21

Mark- och anlägg­nings­ar­be­ten

Mat­tias Melan­der

Kalkyl- och produktionschef

070-416 08 57

Anders Blomquist

Projektledare

070-416 07 66

Samuel Eriks­son

Projektledare

070-416 07 64

Björn Söder­holm

Projektledare

070-416 07 40

Ulf Wal­lin

Arbetsledare

070-416 08 53

Tobias Söder­ström

Arbetsledare

070-416 07 61

Jimmy Fors­berg

Arbetsledare

070-416 09 56

Admi­nist­ra­tion och kon­tor

Ing­ela Orest

Ekonom

070-416 09 62 

Nina Erke­nius
Kund­mot­ta­gare och felan­mä­lan

021-475 65 00

Sofia Eriks­son

Löneadministratör

021-475 65 23

Hanna Holm­gren

Ekonomi

070-416 06 39

Oli­via Lut­h­ström

Ekonomi

070-416 07 62

Före­tags­led­ning

Pär Söder­gren
VD MARK Ent­re­pre­nad, Affärs­ut­veck­lare, Ägare

070-416 09 60,

Den­nis Per­nell

VD MARK Fastighet,
Sälj & marknad, Ägare

070-416 09 61

Anders Flink

Sälj & marknad, Ägare

070-416 09 50

Hur kan vi hjälpa dig idag?

Vi ger dig komplett service med lokal närvaro.
Kontakta oss för mer information!

Vi gör rätt – för dig 

När du anlitar MARK vet du att du kommer få tjänster av bra kvalitet, i rätt tid och på det sätt vi kommit överens om. Vi är måna om att göra rätt för oss.

Som kund ska du känna att vi är en leverantör som ser till dina intressen. Vi tror att det kommer att göra dig till en nöjd kund som väljer att fortsätta anlita oss.