Grund­lägg­ning, arme­ring och betong

När markarbetena är klara tar vi oss gärna an grundläggningen för din nya fastighet eller utbyggnad och ser till att allt blir rätt och riktigt utfört.

Grund­lägg­ning av hus­grun­der

Du kan anlita oss för grundläggning till industribyggnader, kommersiella fastigheter, flerbostadshus och småhus. Våra grundläggare bygger formen, lägger isolering och armering och säkrar att alla rör och genomföringar är korrekt placerade och säkrade innan betongbilden kommer. Alla projekt blir väldigt mycket enklare att genomföra tillsammans med erfaret och kunnigt yrkesfolk. När du anlitar oss får du alltid en bra grund till rätt pris.

Rutin, god ord­ning och gott rykte

Hos oss arbetar skickliga människor som sätter i en stolthet i att göra ett bra jobb och att lösa de problem som eventuellt dyker upp på vägen. Vårt mål är att minimera antalet överraskningar genom god planering och arbetsledning. Det gynnar både dig och oss när arbetet flyter på som förväntat och blir klart i tid.

Gjut­ning av fun­da­ment, murar med mera

Våra betongare kan självklart också gjuta stödmurar eller fundament till större skyltar, stolpar och flaggstänger med mera. Vill du att projektet ska löpa så smidigt som möjligt låter du oss göra både de markarbeten och betongarbeten som behövs. Vi kan också hjälpa dig med montering, transporter och lyft med kranbil.

En god grund till rätt pris?

Vi ger dig en bra grund till ditt bygge.
Kontakta oss med din förfrågan!

Vi gör också:

Mark­ar­be­ten

Vi gör både markarbeten och grundläggning så att du slipper koordinera olika leverantörer. Vi har rutinerade anläggare och maskinister som sätter en stolthet i att lämna ett bra resultat efter sig.

Läs mer >

Fin­pla­ne­ring

En god grund förtjänar en snygg finish. Vi fixar allt från asfalt och linjemarkering till plattsättning, gräsmattor, planteringar och lekplatser. Vi vet dessutom hur man utformar en utemiljö utifrån den tänkta skötselbudgeten.

Läs mer >