Byggser­vice – mindre bygg­pro­jekt inne och ute

Det vi kallar byggservice passar för alla mindre bygg- och renoveringsprojekt. Våra snickare kommer i tid, gör det som ska göras, städar och plockar rent efter sig. Som det ska vara!

Bygga om, bygga nytt, fixa till

Stommen i vår byggservice är våra yrkesskickliga snickare som är stjärnor på att bygga, montera och lösa alla slags praktiska problem. Det är som att de alltid har rätt verktyg med sig i bilen. När det behövs, kompletterar vi med målare, rörmokare, elektriker och plattsättare. Smidesarbeten och allt i metall låter vi vännerna på Mälarsmide sköta. Du behöver bara en enda kontaktväg in.

Snick­rat och klart!

Vår byggservice passar för alla lite mindre eller mellanstora projekt, exempelvis:

  • Staket, spaljéer eller pergola
  • Montering av lekplatsutrustning eller parkmöbler
  • Trädäck, altaner och bryggor
  • Cykeltak, miljöbodar och andra mindre byggnader
  • Ombyggnationer och renoveringar inomhus
  • Montering av kök och möbler
  • Platsbyggd inredning

Räta vinklar, rätt gjort

Hör av dig till oss när du behöver någon som tar hand om mindre byggarbeten, renoveringar eller snickerimontage.

Du kanske också är intres­se­rad av:

Fas­tig­hets­sköt­sel utvän­digt

Med en välskött utemiljö ökar trivsel och säkerhet i och runt dina fastigheter. Våra fastighetsskötare och trädgårdsmästare tar hand om både hårda ytor och växtlighet och lämnar ett prydligt och prunkade resultat efter sig

Läs mer >

Fas­tig­hets­sköt­sel invän­digt

Vi gör fastighetsägandet lättare genom att ta hand om hela inre skötseln av din fastighet: från felanmälan, reparationer och underhåll till besiktningar och driftsoptimering. Vi är din problemlösare på plats!

Läs mer >

Tek­nisk för­valt­ning

Du kan avlasta din egen tekniska förvaltning genom att anlita oss för det ni helst slipper göra själva – eller outsourca den helt – beroende på vad som fungerar bäst. Vi har flexibla tjänster som vi anpassar för varje fastighet och fastighetsägare.

Läs mer >