Mark­ar­be­ten

När du ska bygga ett nytt bostadsområde eller en ny fastighet är vi en pålitlig partner för de markarbeten och grundläggningsarbeten som behöver göras.

Mark­ar­be­ten för nybygg­na­tio­ner, par­ke­rings­y­tor, par­ker med mera

Vi utför pålning, schaktning, betong & armering för husgrunder,  ledningsarbeten, vatten och avlopp, antingen i samband med fastighetsbyggen eller när mark ska ställas i ordning för nya användningsområden.

Läs mer >

Mark­ar­be­ten utan över­rask­ningar

Självklart vet man inte alltid vad man kommer att upptäcka när skopan väl sätts i marken, men vårt mål är att ge dig så få överraskningar som möjligt. Vi kommer inte att medvetet prisa in oss och sedan komma med tillägg på sådant som egentligen borde varit med i anbudet från början. Det sabbar både din och vår planering.

Om du har en tajt budget är det i så fall bättre om vi kan hjälpa dig hitta smarta, kostnadseffektiva lösningar som ger ett bra slutresultat – samtidigt som kalkylen ändå går ihop.

Läs mer >

Anlägg­nings­ar­be­ten som hål­ler

Hos oss finns grävmaskinister, anläggningsarbetare och arbetsledning som är måna om att göra rätt för sig och att lämna ett bra resultat efter sig. Visst är det bra om allt ser snyggt och bra ut på ytan – vi är ju måna om finplaneringen också – men gör man rätt ända nedifrån går det att minimera sättningar, murar som spricker, plattor som glider isär, förargliga vattenpölar på parkeringen eller, i allra värsta fall, skador på byggnaderna.

Grund­lägg­ning, arme­ring och betong

Just när det gäller betong och armering är det klokt att anlita en rutinerad samarbetspartner för att arbetet ska löpa på smidigt och för att få korrekt dimensionerad armering som varken blir onödigt dyr eller otillräcklig. Vi kan sköta både markentreprenaden och grundläggningen.

Läs mer >

Pålit­liga mark­ar­be­ten till rätt pris?

Vi ger dig förutsägbara projekt utan onödiga ÄT:or.
Kontakta oss med din förfrågan!

Läs mer

Fin­pla­ne­ring och lands­ca­ping

En god grund förtjänar en snygg finish. Vi fixar allt från asfalt och linjemarkering till plattsättning, gräsmattor, planteringar och lekplatser. Vi vet dessutom hur man utformar en utemiljö utifrån den tänkta skötselbudgeten.

Läs mer >

Grund­lägg­ning, arme­ring och betong

Vi gör både markarbeten och grundläggning så att du slipper koordinera olika leverantörer. Vi har rutinerade grundläggare med tvärkoll på armering och gjutning, och som vet hur länge grunden behöver vattnas för att inte spricka.

Läs mer >