Fas­tig­hets­sköt­sel utvän­digt

Med en välskött utemiljö ökar trivsel och säkerhet i och runt dina fastigheter. Våra fastighetsskötare och trädgårdsmästare tar hand om både hårda ytor och växtlighet och lämnar ett prydligt och prunkade resultat efter sig.

Rätt fas­tig­hets­sköt­sel får män­ni­skor och väx­ter att tri­vas

Det finns delar av fastighetsskötseln som handlar om säkerhet och framkomlighet, som snöröjning, sandning och kontroll av lekplatser och parkbänkar. Annat handlar om att hålla miljön trivsam genom att sopa rent, tömma papperskorgar, rensa rabatter och göda planteringarna i rätt tid.

Tillsammans kommer vi överens om rätt ambitionsnivå för din fastighet och ett skötselschema över vilka insatser som ska göras under året.

Kun­niga fas­tig­hets­skö­tare för rätt insat­ser i rätt tid

När våren är på ingång beskär vi träd och buskar, städar och gör gården snygg och ren och när sommaren kommer kan du njuta av de vackra planteringarna och rabatterna som står i full blom. På hösten klipper vi gräset en sista gång, blåser löv och förbereder inför vintern, för när snön kommer, då kommer vi och röjer och sandar.

Några av våra fas­tig­hets­sköt­sel-tjäns­ter

  • Vårstädning
  • Gräsklippning, ogräsrensning och trädvård
  • Sopning och lövupptagning
  • Snöröjning och sandning
  • Sophantering
  • Lekplatsbesiktning

Grön fas­tig­hets­sköt­sel

När du väljer våra gröna tjänster hjälper vi dig till ett hållbart, klimatsmart och miljövänligt fastighetsägande. Grön fastighetsskötsel innebär till exempel att vi använder eldrivna fordon, klimatkompenserar verksamheten, använder giftfri ogräsbekämpning, och anlägger ängsytor som gynnar biologisk mångfald.

Läs mer >

Vill du också ha väl­so­pade kan­ter?

Vi sköter om din utemiljö så att den är både snygg och säker rätt året om.  
Kontakta oss så får du rätt jobb utfört i rätt tid!

Vi gör också:

Fas­tig­hets­sköt­sel invän­digt

Vi gör fastighetsägandet lättare genom att ta hand om hela inre skötseln av din fastighet: från felanmälan, reparationer och underhåll till besiktningar och driftsoptimering. Vi är din problemlösare på plats!

Läs mer >

Tek­nisk för­valt­ning

Du kan avlasta din egen tekniska förvaltning genom att anlita oss för det ni helst slipper göra själva – eller outsourca den helt – beroende på vad som fungerar bäst. Vi har flexibla tjänster som vi anpassar för varje fastighet och fastighetsägare.

Läs mer >