Fas­tig­hets­sköt­sel invän­digt

Vi gör fastighetsägandet lättare genom att ta hand om hela inre skötseln av din fastighet: från felanmälan, reparationer och underhåll till besiktningar och driftsoptimering. Vi är din problemlösare på plats!

Till­syn, under­håll och drift - av kun­nigt yrkes­folk

Vi tar hand om den dagliga tillsynen och underhållet av dina fastigheter, löser praktiska problem som dyker upp och ser till att brandskydd och ventilation lever upp till lagstadgade krav. Hos oss jobbar fastighetsskötare, lokalvårdare och fastighetstekniker som är måna om att göra ett bra jobb. Det gäller allt, från enkla lampbyten och trappstädning, till energieffektiviseringar och fastighetsteknik.

Felav­hjälp­ning med upp­följ­ning online

I flerbostadshus med många boende är en fungerande felanmälan och snabb avhjälpning av fel en av de viktigaste delarna av fastighetsskötseln. Vi har ett system för felanmälan som gör att våra servicetekniker får arbetsordrar direkt till sin telefon och kan vara på plats utan fördröjning. Om du vill kan du följa ärendet i vår kundportal.

Några av våra fas­tig­hets­sköt­sel-tjäns­ter

  • Felanmälan och fastighetsjour
  • Reparationer och underhåll
  • Lokalvård
  • Driftsoptimering
  • Brandskydd
  • Ventilation och elarbeten
  • Lägenhetsbesiktning och namnbyten
  • Fastighetsrondering, lampbyten m.m.

Tek­nisk för­valt­ning och fas­tig­hets­ut­veck­ling

Vi erbjuder också teknisk förvaltning av dina fastigheter, vilket bland annat innebär att vi upprättar underhållsplaner, projekterar och genomför utbyggnader, installation av solcellsanläggningar och laddstolpar, samt hanterar försäkringsärenden.

Läs mer >

Vi löser prop­pen och lagar den tra­siga dör­ren

Vi gör det enklare att vara fastighetsansvarig. Boka ett möte eller be om en offert!

Vi gör också:

Lokal­vård och trapp­städ­ning

Fräscht och rent i trapphus och andra gemensamma utrymmen gör underverk för trivseln i huset. 

Vi ger er bra städning till rätt pris!

Fas­tig­hets­sköt­sel utvän­digt

Med en välskött utemiljö ökar trivsel och säkerhet i och runt dina fastigheter. Våra fastighetsskötare och trädgårdsmästare tar hand om både hårda ytor och växtlighet och lämnar ett prydligt och prunkade resultat efter sig.

Läs mer >

Tek­nisk för­valt­ning

Du kan avlasta din egen tekniska förvaltning genom att anlita oss för det ni helst slipper göra själva – eller outsourca den helt – beroende på vad som fungerar bäst. Vi har flexibla tjänster som vi anpassar för varje fastighet och fastighetsägare.

Läs mer >