Eko­no­misk för­valt­ning för BRF:er

Vårt mål är att underlätta så mycket av styrelsens arbete som möjligt. Vi sköter den ekonomiska redovisningen, men kan också hjälpa er med juridiska spörsmål, köhantering och budgetering.

Eko­no­misk för­valt­ning med per­son­lig bostads­rättse­ko­nom

Hos oss får ni en personlig brf-ekonom som blir huvudansvarig för er förening och som lär känna er. Det betyder att du aldrig behöver förklara samma sak om och om igen och att alla ärenden går snabbare och enklare att lösa.

Bok­fö­ring, eko­no­miska rap­por­ter och admi­nist­ra­tion

Vi tar hand om all bokföring, sköter avisering av månadsavgifter och hyror och sammanställer bokslut och ekonomiska rapporter. Fakturor attesterar ni enkelt online i Markportalen. Där hittar ni också föreningens alla avtal, årsredovisningar och rapporter. Betalningspåminnelser och eventuell inkassohantering sköter vi.

Års­mö­ten och sty­rel­se­sam­man­trä­den

Vi hjälper er med kallelser, dagordning och protokollmallar till föreningens årsmöte. Vi kan också närvara vid styrelsemöten för att redovisa det ekonomiska läget och ge råd inför beslut om större investeringar.

Några av våra tjäns­ter inom eko­no­misk för­valt­ning

  • Bokföring och ekonomiska rapporter
  • Årsbokslut och deklarationer
  • Ekonomiportal med webbattest
  • Budgetering
  • Avgifts- och hyreshantering med kravhantering
  • Överlåtelser och köhantering
  • BRF-juridik

Eko­no­misk för­valt­ning och andra BRF-tjäns­ter under samma tak

Våra bostadsrättsekonomer sitter i samma hus som våra tekniska förvaltare, servicetekniker och fastighetsskötare. Alla tycker om att jobba med just bostadsrättsföreningar. Här finns också snickare, plattläggare och trädgårdsmästare. Vill du ha en samlad BRF-service som täcker in det mesta kan du alltså få det hos oss!

Vill du prata med samma brf-eko­nom varje gång?

Hos oss får du en kontaktperson som är huvudansvarig för er förening och som lär känna er och era specifika förutsättningar. Vi finns nära dig!

Du kanske också är intres­se­rad av:

Fas­tig­hets­sköt­sel utvän­digt

Med en välskött utemiljö ökar trivsel och säkerhet i och runt dina fastigheter. Våra fastighetsskötare och trädgårdsmästare tar hand om både hårda ytor och växtlighet och lämnar ett prydligt och prunkade resultat efter sig

Läs mer >

Fas­tig­hets­sköt­sel invän­digt

Vi gör fastighetsägandet lättare genom att ta hand om hela inre skötseln av din fastighet: från felanmälan, reparationer och underhåll till besiktningar och driftsoptimering. Vi är din problemlösare på plats!

Läs mer >

Tek­nisk för­valt­ning

Du kan avlasta din egen tekniska förvaltning genom att anlita oss för det ni helst slipper göra själva – eller outsourca den helt – beroende på vad som fungerar bäst. Vi har flexibla tjänster som vi anpassar för varje fastighet och fastighetsägare.

Läs mer >