Sol­cel­ler för fler­bo­stads­hus och kom­mer­si­ella fas­tig­he­ter

Med solceller kan din fastighet producera sin egen miljövänliga el. Stigande elpriser gör att investeringen snabbt lönar sig och värdet på fastigheten ökar.

Sol­cel­ler för BRF:en

Med stigande elpriser och alltmer effektiva solpaneler har återbetalningstiden för en solcellsanläggning sjunkit till nivåer som är attraktiva för de flesta bostadsrättsföreningar. All el som produceras efter att anläggningen betalat sig själv är en ren plusaffär.

Vi hjälper er hitta rätt leverantör och att utforma en skräddarsydd lösning som passar just din förening.

”Att ha sol­cel­ler i stäl­let för att betala större elräk­ning är som att betala till sig själv, unge­fär som att ha en bostads­rätt i stäl­let för en hyres­rätt”

Sol­cel­ler för fas­tig­hets­bo­lag

Många flerbostadshus och kommersiella fastigheter har goda förutsättningar för installation av solceller. Det gör inget om väderstrecket eller taklutningen inte är optimal, eftersom nyare solpaneler har så högt energiutbyte att investeringen ändå blir lönsam. Kalkylen blir ännu mer gynnsam när elpriserna skjuter i höjden och fler vill kunna ladda bilen både hemma och på jobbet.

Vi hjälper dig hitta rätt leverantör och att projektera en lösning som maximerar avkastningen på din investering.

Finan­si­era laddstol­par och ökad elför­bruk­ning med sol­cel­ler

I samband med att fler skaffar el- eller hybridbil ökar antalet installerade laddstolpar och laddboxar och med dem elförbrukningen. Att installera egna solceller hjälper er att täcka den ökade elförbrukningen.

En solklar inve­ste­ring!

Vi hjälper fastighetsägare och bostadsrättsföreningar upphandla och installera solceller. Hör av dig till oss med din förfrågan.

Du kanske också är intres­se­rad av:

Ener­gi­op­ti­me­ring

Med vår hjälp kan ni ta ett helhetsgrepp över er elförbrukning, hitta energitjuvar och sänka elförbrukningen med upp till 20%.

Läs mer >

Laddstol­par

När allt fler kör elbil ökar efterfrågan på laddningsmöjligheter, både hemma och på jobbet. Vi hjälper er att få laddboxar eller laddstolpar på plats.

Läs mer >